główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN170218
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ32931
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje Podstawowe
   Strona główna 32931
   Dane teleadresowe 5567
   Organy Szpitala 3260
   Władze Szpitala 4708
   Rada Społeczna 3732
   Struktura 3300
   Przedmiot działania 3678
   Majątek i struktura własnościowa 2689
   Zasady kontaktów firm farmaceutycznych i ich przedstawicieli 1286
   Pomoc weteranom działań poza granicami Polski 3174
   Rzecznik Praw Pacjenta 2684
   Klauzule informacyjne RODO 773
   Praca 1775
     Konkurs na stanowisko Gł. Księgowego Samodzielnego Publicznego ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu 19
     Fizjoterapeuta 695
Administracja
   Działy 2970
Działalność Podstawowa
   Pełnomocnik Praw Pacjenta 719
   Rejestracja 3093
   Izba Przyjęć 3168
   Oddziały 3117
     Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej 7545
     Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej 5730
     Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych 6495
     Oddział Rehabilitacji Neurologicznej - usługa płatna 1215
   Rehabilitacja Ogólnoustrojowa w Oddziale Dziennym 197
   Poradnie 2110
     Poradnia Rehabilitacyjna 1704
     Poradnia Zdrowia Psychicznego 71
   Dział Usprawniania Leczniczego 2639
Akty Prawne
   Stanowienie aktów publicznoprawnych 1961
   Status prawny 2835
   Ustawy 2278
   Statut 7566
   Regulamin Organizacyjny 239
     Regulamin Organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu 256
Zamówienia Publiczne
   Przetargi 30076
     Przetargi 2020 rok 4086
    ›    Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok 126
    ›    Zaproszenia do udzielenia informacji na dostawę pojazdu dostawczo-osobowego (wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro) 40
Inne
   Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 2450
   Dostęp do informacji publicznej 2722
   Dostęp do informacji nieudostępnianej w BIP 2247
   Redakcja biuletynu 2292