główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN140419
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ26440
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje Podstawowe
   Strona główna 26440
   Dane teleadresowe 4882
   Organy Szpitala 2684
   Władze Szpitala 3831
   Rada Społeczna 3208
   Struktura 2717
   Przedmiot działania 3318
   Majątek i struktura własnościowa 2372
   Zasady kontaktów firm farmaceutycznych i ich przedstawicieli 767
   Pomoc weteranom działań poza granicami Polski 2267
   Rzecznik Praw Pacjenta 2158
   Klauzule informacyjne RODO 145
   Praca 986
     Pielęgniarka 533
     Lekarz w Oddziela Rehabilitacji Ogólnoustrojowej 486
     Lekarz w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych 557
Administracja
   Działy 2497
Działalność Podstawowa
   Pełnomocnik Praw Pacjenta 416
   Rejestracja 2650
   Izba Przyjęć 2771
   Oddziały 2692
     Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej 4983
     Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej 3231
     Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych 4419
     Oddział Rehabilitacji Neurologicznej - usługa płatna 811
   Poradnie 1840
     Poradnia Rehabilitacyjna 1387
   Dział Usprawniania Leczniczego 2295
Akty Prawne
   Stanowienie aktów publicznoprawnych 1669
   Status prawny 2494
   Ustawy 2012
   Statut 7140
   Regulamin i Schemat oganizacyjny 1680
Zamówienia Publiczne
   Przetargi 22317
     -Przetargi 2018 rok 6875
    ›    Plan zamówień publicznych na rok 2018 57
    ›    -Zamówienia na usługi społeczne - Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej (zamówienie o wartości do 30 000 EURO) - termin składania ofert 31 sierpnia 2018 roku 87
    ›    Dostawa artykułów spożywczych - termin składania ofert 30.08.2018r. 144
Inne
   Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 2172
   Dostęp do informacji publicznej 2472
   Dostęp do informacji nieudostępnianej w BIP 1924
   Redakcja biuletynu 2033