główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN140678
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ27916
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje Podstawowe
   Strona główna 27916
   Dane teleadresowe 4983
   Organy Szpitala 2819
   Władze Szpitala 4099
   Rada Społeczna 3311
   Struktura 2852
   Przedmiot działania 3391
   Majątek i struktura własnościowa 2418
   Zasady kontaktów firm farmaceutycznych i ich przedstawicieli 870
   Pomoc weteranom działań poza granicami Polski 2425
   Rzecznik Praw Pacjenta 2260
   Klauzule informacyjne RODO 256
   Praca 1118
     Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu 33
     Konkurs na stanowisko Przełożonej pielęgniarek w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Złocieńcu 36
     Lekarz w Oddziela Rehabilitacji Ogólnoustrojowej 552
     Lekarz w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych 577
Administracja
   Działy 2578
Działalność Podstawowa
   Pełnomocnik Praw Pacjenta 499
   Rejestracja 2755
   Izba Przyjęć 2863
   Oddziały 2771
     Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej 5559
     Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej 3591
     Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych 5426
     Oddział Rehabilitacji Neurologicznej - usługa płatna 877
   Poradnie 1896
     Poradnia Rehabilitacyjna 1437
   Dział Usprawniania Leczniczego 2338
Akty Prawne
   Stanowienie aktów publicznoprawnych 1752
   Status prawny 2552
   Ustawy 2072
   Statut 7236
   Regulamin i Schemat oganizacyjny 1789
Zamówienia Publiczne
   Przetargi 23749
     Przetargi 2019 rok 213
    ›    Plan zamówień publicznych na rok 2019 23
Inne
   Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 2208
   Dostęp do informacji publicznej 2503
   Dostęp do informacji nieudostępnianej w BIP 1981
   Redakcja biuletynu 2094