główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN126353
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ24488
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje Podstawowe
   Strona główna 24488
   Dane teleadresowe 4753
   Organy Szpitala 2566
   Władze Szpitala 3711
   Rada Społeczna 3088
   Struktura 2550
   Przedmiot działania 3248
   Majątek i struktura własnościowa 2309
   Zasady kontaktów firm farmaceutycznych i ich przedstawicieli 675
   Pomoc weteranom działań poza granicami Polski 2064
   Rzecznik Praw Pacjenta 2048
   Klauzule informacyjne ODO 30
     Klauzule informacyjne - kontrahenci 16
     Klauzule informacyjne - zamówienia publiczne 19
     Klauzule informacyjne - bhp 15
     Klauzule informacyjne - militaryzacja 15
     Klauzule informacyjne dla kandydatów do pracy 17
     Klauzule informacyjne dla pracowników 20
     Klauzule informacyjne dla pacjentów 18
   Praca 915
     Lekarz w Oddziela Rehabilitacji Ogólnoustrojowej 456
     Lekarz w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych 539
Administracja
   Działy 2413
Działalność Podstawowa
   Pełnomocnik Praw Pacjenta 359
   Rejestracja 2510
   Izba Przyjęć 2689
   Oddziały 2622
     Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej 4252
     Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej 2743
     Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych 3822
     Oddział Rehabilitacji Neurologicznej - usługa płatna 735
   Poradnie 1784
     Poradnia Rehabilitacyjna 1290
   Dział Usprawniania Leczniczego 2234
Akty Prawne
   Stanowienie aktów publicznoprawnych 1603
   Status prawny 2410
   Ustawy 1945
   Statut 7065
   Regulamin i Schemat oganizacyjny 1593
Zamówienia Publiczne
   Przetargi 20791
     -Przetargi 2018 rok 1538
Inne
   Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 2137
   Dostęp do informacji publicznej 2423
   Dostęp do informacji nieudostępnianej w BIP 1857
   Redakcja biuletynu 1978