główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN218498
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ48588
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje Podstawowe
   Strona główna 48588
   Dane teleadresowe 6790
   Organy Szpitala 4260
   Władze Szpitala 5896
   Rada Społeczna 4347
   Struktura 4617
   Przedmiot działania 4180
   Majątek i struktura własnościowa 3096
   Zasady kontaktów firm farmaceutycznych i ich przedstawicieli 1926
   Pomoc weteranom działań poza granicami Polski 4191
   Rzecznik Praw Pacjenta 3328
   Klauzule informacyjne RODO 1894
   Praca 3439
     Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Złocieńcu 11
     Nabór na stanowisko - Lekarza Kierującego Oddziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu.... 216
     Nabór na stanowisko - Lekarza Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu.... 208
     Fizjoterapeuta 1040
Administracja
   Działy 3569
Działalność Podstawowa
   Pełnomocnik Praw Pacjenta 1082
   Rejestracja 3653
   Izba Przyjęć 3709
   Rehabilitacja lecznicza 3569
     Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej 8845
     Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej 8432
     Rehabilitacja Ogólnoustrojowa w Oddziale Dziennym 663
     Oddział Rehabilitacji Neurologicznej - usługa płatna 1645
     Dział Usprawniania Leczniczego 3096
   Psychiatria i Leczenie Uzależnień 89
     Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych 7681
     Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej I Psychoterapeutycznej Dla Dzieci I Młodzieży w Drawsku Pomorskim 171
   Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP) 162
     Oddział Dzienny Psychiatryczny w Drawsku Pomorskim 191
     Poradnia Zdrowia Psychicznego w Drawsku Pomorskim 1082
     Leczenie Środowiskowe (domowe) w Drawsku Pomorskim 122
     Punkty Zgłoszeniowo - Koordynacyjne 71
   Poradnie 2520
     Poradnia Rehabilitacyjna 2295
   Świadczenia związane z COVID-19 153
     Rehabilitacja Stacjonarna Świadczeniobiorcy Po Przebytej Chorobie Covid-19 106
     Punkt Szczepień COVID-19 345
     Punkt Pobrań COVID-19 88
     Badania na przeciwciała anty-SARS-CoV-2 w klasie IgG 80
Akty Prawne
   Stanowienie aktów publicznoprawnych 2308
   Status prawny 3533
   Ustawy 2728
   Statut 8094
   Regulamin Organizacyjny 709
     Regulamin Organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu 689
   Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej 16
     Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej 2021 12
Zamówienia Publiczne
   Przetargi 35403
     Postępowania 2022 rok 1786
    ›    Plan postępowań 157
    ›    Dostosowanie dziedzinowych Systemów Informatycznych w SP ZOZ MSWiA w Złocieńcu do współpracy z Platformą e-Usług w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy. 194
    ›    Rozbudowa budynku byłego magazynu z przeznaczeniem na pomieszczenia na pracownię terapii zajęciowej, II etap 37
    ›    Dostawa paliwa stałego, pellet drzewny 28
Inne
   Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 2777
   Dostęp do informacji publicznej 3055
   Dostęp do informacji nieudostępnianej w BIP 2750
   Raport o stanie dostępności do publikacji na stronę Szpitala 183
   Redakcja biuletynu 2593