główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN133931
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ25561
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje Podstawowe
   Strona główna 25561
   Dane teleadresowe 4827
   Organy Szpitala 2639
   Władze Szpitala 3802
   Rada Społeczna 3183
   Struktura 2683
   Przedmiot działania 3305
   Majątek i struktura własnościowa 2355
   Zasady kontaktów firm farmaceutycznych i ich przedstawicieli 734
   Pomoc weteranom działań poza granicami Polski 2161
   Rzecznik Praw Pacjenta 2121
   Klauzule informacyjne ODO 88
     Klauzule informacyjne dla pacjentów 37
     Klauzule informacyjne - kontrahenci 79
     Klauzule informacyjne - zamówienia publiczne 41
     Klauzule informacyjne - bhp 47
     Klauzule informacyjne - militaryzacja 29
     Klauzule informacyjne dla kandydatów do pracy 56
     Klauzule informacyjne dla pracowników 244
   Praca 950
     Lekarz w Oddziela Rehabilitacji Ogólnoustrojowej 470
     Lekarz w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych 548
Administracja
   Działy 2471
Działalność Podstawowa
   Pełnomocnik Praw Pacjenta 401
   Rejestracja 2626
   Izba Przyjęć 2749
   Oddziały 2673
     Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej 4628
     Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej 2996
     Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych 4232
     Oddział Rehabilitacji Neurologicznej - usługa płatna 787
   Poradnie 1819
     Poradnia Rehabilitacyjna 1373
   Dział Usprawniania Leczniczego 2278
Akty Prawne
   Stanowienie aktów publicznoprawnych 1648
   Status prawny 2476
   Ustawy 1990
   Statut 7120
   Regulamin i Schemat oganizacyjny 1652
Zamówienia Publiczne
   Przetargi 21682
     -Przetargi 2018 rok 3641
    ›    Plan zamówień publicznych na rok 2018 24
    ›    Dostawa leków i opatrunków (zamówienie o wartości do 30.000 EURO) - termin składania ofert 21.06.2018r. godz. 12:00 160
Inne
   Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 2160
   Dostęp do informacji publicznej 2462
   Dostęp do informacji nieudostępnianej w BIP 1903
   Redakcja biuletynu 2020