główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2018-01-23 13:28
Dział: Akty Prawne > Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie NR 54 Ministra SWiA
Wykonanie: Krzysztof Jach
2. Data: 2018-01-23 13:26
Dział: Akty Prawne > Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie NR 54 Ministra SWiA
Wykonanie: Krzysztof Jach
3. Data: 2018-01-23 13:25
Dział: Akty Prawne > Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 54 MINISTRA SWiA
Wykonanie: Krzysztof Jach
4. Data: 2018-01-23 13:24
Dział: Akty Prawne > Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 54 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Wykonanie: Krzysztof Jach
5. Data: 2018-01-23 13:23
Dział: Akty Prawne > Statut
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR 54 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu
Wykonanie: Krzysztof Jach
6. Data: 2018-01-11 15:43
Dział: Informacje Podstawowe > Strona główna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Witamy na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Wykonanie: Krzysztof Jach
7. Data: 2018-01-11 15:42
Dział: Informacje Podstawowe > Strona główna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Witamy na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Wykonanie: Krzysztof Jach
8. Data: 2018-01-05 12:04
Dział: Inne > Dostęp do informacji nieudostępnianej w BIP
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostęp do informacji nieudostępnionych w BIP
Wykonanie: Krzysztof Jach
9. Data: 2018-01-05 12:04
Dział: Inne > Redakcja biuletynu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Redakcja biuletynu
Wykonanie: Krzysztof Jach
10. Data: 2018-01-05 11:58
Dział: Akty Prawne > Regulamin i Schemat oganizacyjny > Regulamin i Schemat organizacyjny wycofane >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin i Schemat Organizacyjny - wycofany 2014-11-20
Wykonanie: Krzysztof Jach