główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2020-06-27 11:51
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Przetargi 2020 rok > Zaproszenia do udzielenia informacji na dostawę pojazdu dostawczo-osobowego (wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenia do udzielenia informacji
Wykonanie: Krzysztof Jach
2. Data: 2020-06-26 14:16
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Przetargi 2020 rok > Zaproszenia do udzielenia informację na dostawę pojazdu dostawczo osobowego (wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro)
Opis zmian: dodanie artykułu: Zaproszenia do udzielenia informacji
Wykonanie: Krzysztof Jach
3. Data: 2020-06-22 14:12
Dział: Informacje Podstawowe > Praca > Konkurs na stanowisko Gł. Księgowego Samodzielnego Publicznego ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego
Wykonanie: Krzysztof Jach
4. Data: 2020-06-22 14:07
Dział: Informacje Podstawowe > Praca
Opis zmian: usunięcie artykułu: Konkurs na stanowisko Z-cy Gł. Ksiegowego
Wykonanie: Krzysztof Jach
5. Data: 2020-06-22 14:06
Dział: Informacje Podstawowe > Praca > Konkurs na stanowisko Gł. Księgowego Samodzielnego Publicznego ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu >
Opis zmian: usunięcie artykułu: Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego
Wykonanie: Krzysztof Jach
6. Data: 2020-06-22 14:04
Dział: Informacje Podstawowe > Praca > Konkurs na stanowisko Gł. Księgowego Samodzielnego Publicznego ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu >
Opis zmian: dodanie artykułu: Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego
Wykonanie: Krzysztof Jach
7. Data: 2020-06-22 14:02
Dział: Informacje Podstawowe > Praca > Konkurs na stanowisko Gł. Księgowego Samodzielnego Publicznego ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu >
Opis zmian: dodanie artykułu: Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego
Wykonanie: Krzysztof Jach
8. Data: 2020-03-13 13:13
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Przetargi 2020 rok > Dostawa środków ochrony osobistej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa środków ochrony osobistej
Wykonanie: Krzysztof Jach
9. Data: 2020-03-13 13:08
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Przetargi 2020 rok > Dostawa środków ochrony osobistej
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostawa środków ochrony osobistej
Wykonanie: Krzysztof Jach
10. Data: 2020-03-03 16:28
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Przetargi 2020 rok > Dostawa sprzętu medycznego, wyposażenia w ramach zadania: Remont Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz ich doposażenie w nowy sprzęt medyczny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Krzysztof Jach