główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2018-09-14 14:50
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > -Przetargi 2018 rok > Dostawa artykułów spożywczych - termin składania ofert 30.08.2018r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Krzysztof Jach
2. Data: 2018-09-14 14:49
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > -Przetargi 2018 rok > Dostawa artykułów spożywczych - termin składania ofert 30.08.2018r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Krzysztof Jach
3. Data: 2018-09-11 11:18
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > -Przetargi 2018 rok > -Zamówienia na usługi społeczne - Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej (zamówienie o wartości do 30 000 EURO) - termin składania ofert 31 sierpnia 2018 roku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o rozstrzygnięciu konkursu
Wykonanie: Krzysztof Jach
4. Data: 2018-09-11 11:17
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > -Przetargi 2018 rok > -Zamówienia na usługi społeczne - Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej (zamówienie o wartości do 30 000 EURO) - termin składania ofert 31 sierpnia 2018 roku
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o rozstrzygnięciu konkursu
Wykonanie: Krzysztof Jach
5. Data: 2018-08-31 11:34
Dział: Informacje Podstawowe > Rada Społeczna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rada Społeczna
Wykonanie: Krzysztof Jach
6. Data: 2018-08-30 12:46
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > -Przetargi 2018 rok > Dostawa artykułów spożywczych - termin składania ofert 30.08.2018r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z otwarcia ofert
Wykonanie: Krzysztof Jach
7. Data: 2018-08-30 12:46
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > -Przetargi 2018 rok > Dostawa artykułów spożywczych - termin składania ofert 30.08.2018r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z otwarcia ofert
Wykonanie: Krzysztof Jach
8. Data: 2018-08-10 14:02
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > -Przetargi 2018 rok > Dostawa artykułów spożywczych - termin składania ofert 30.08.2018r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o postępowaniu
Wykonanie: Krzysztof Jach
9. Data: 2018-08-10 14:00
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > -Przetargi 2018 rok > Dostawa artykułów spożywczych - termin składania ofert 30.08.2018r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o postępowaniu
Wykonanie: Krzysztof Jach
10. Data: 2018-08-10 14:00
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > -Przetargi 2018 rok > Dostawa artykułów spożywczych - termin składania ofert 30.08.2018r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wykonanie: Krzysztof Jach