główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2017-10-24 07:58
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > -Przetargi - rok 2017 > - Dostawa urządzeń rehabilitacyjnych - (zamówienie o wartości do 30.000 EURO)- termin składania 30 października 2017 roku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedź na przesłane pytanie 1
Wykonanie: Krzysztof Jach
2. Data: 2017-10-24 07:57
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > -Przetargi - rok 2017 > - Dostawa sprzętu medycznego - (zamówienie o wartości do 30.000 EURO)- termin składania 31 października 2017 roku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedź na pytanie 2
Wykonanie: Krzysztof Jach
3. Data: 2017-10-24 07:54
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > -Przetargi - rok 2017 > - Dostawa urządzeń rehabilitacyjnych - (zamówienie o wartości do 30.000 EURO)- termin składania 30 października 2017 roku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedź na przesłane pytanie 1
Wykonanie: Krzysztof Jach
4. Data: 2017-10-24 07:53
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > -Przetargi - rok 2017 > - Dostawa urządzeń rehabilitacyjnych - (zamówienie o wartości do 30.000 EURO)- termin składania 30 października 2017 roku
Opis zmian: dodanie artykułu: Odpowiedź na przesłane pytanie 1
Wykonanie: Krzysztof Jach
5. Data: 2017-10-24 07:33
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > -Przetargi - rok 2017 > - Dostawa sprzętu medycznego - (zamówienie o wartości do 30.000 EURO)- termin składania 31 października 2017 roku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedź na pytanie 2
Wykonanie: Krzysztof Jach
6. Data: 2017-10-24 07:32
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > -Przetargi - rok 2017 > - Dostawa sprzętu medycznego - (zamówienie o wartości do 30.000 EURO)- termin składania 31 października 2017 roku
Opis zmian: dodanie artykułu: Odpowiedź na pytanie 2
Wykonanie: Krzysztof Jach
7. Data: 2017-10-23 12:37
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > -Przetargi - rok 2017 > - Dostawa sprzętu medycznego - (zamówienie o wartości do 30.000 EURO)- termin składania 31 października 2017 roku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedź na pytanie 1
Wykonanie: Krzysztof Jach
8. Data: 2017-10-23 12:36
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > -Przetargi - rok 2017 > - Dostawa sprzętu medycznego - (zamówienie o wartości do 30.000 EURO)- termin składania 31 października 2017 roku
Opis zmian: dodanie artykułu: Odpowiedź na pytanie 1
Wykonanie: Krzysztof Jach
9. Data: 2017-10-20 11:34
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > -Przetargi - rok 2017 > - Dostawa sprzętu medycznego - (zamówienie o wartości do 30.000 EURO)- termin składania 31 października 2017 roku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wykonanie: Krzysztof Jach
10. Data: 2017-10-20 11:34
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > -Przetargi - rok 2017 > - Dostawa sprzętu medycznego - (zamówienie o wartości do 30.000 EURO)- termin składania 31 października 2017 roku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie
Wykonanie: Krzysztof Jach