główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Dostawa artykułów spożywczych - termin składania ofert 30.08.2018r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzony: 2018-09-14 | Zmodyfikowany: 2018-09-14 14:49

3. Rada Społeczna

Rada Społeczna

RADA SPOŁECZNA Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu PRZEWODNICZĄCY - Stefan Strzałkowski Poseł na Sejm RP CZŁONEK - mł. insp. Norbert Gorzyński Komendant Powiatowy Policji w Drawsku Pomorskim CZŁONEK - bryg. mgr inż. Jacek Jagodzki Naczelnik Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Bornem Sulinowie CZŁONEK - kpt SG Tomasz Bechler Kierownik Służby Zdrowia Centralnego Ośrodk...

Utworzony: 2008-05-05 | Zmodyfikowany: 2018-08-31 11:27

4. Dostawa artykułów spożywczych - termin składania ofert 30.08.2018r.

Informacja z otwarcia ofert

Utworzony: 2018-08-30 | Zmodyfikowany: 2018-08-30 12:46

5. Dostawa artykułów spożywczych - termin składania ofert 30.08.2018r.

Ogłoszenie o postępowaniu

Utworzony: 2018-08-10 | Zmodyfikowany: 2018-08-10 14:01

6. Dostawa artykułów spożywczych - termin składania ofert 30.08.2018r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Utworzony: 2018-08-10 | Zmodyfikowany: 2018-08-10 14:00

7. Klauzule informacyjne RODO

Klauzula informacyjna dla klientów

Utworzony: 2018-07-23 | Zmodyfikowany: 2018-07-23 12:36

8. Pielęgniarka

Pielęgniarka

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu zatrudni pielęgniarki. Jesteś zainteresowany - Kliknij!!! Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem Szpitala w godz. 8:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku. tekefon: 94-36-71-222 w. 127 email: szpitalkansk@pro.onet.pl

Utworzony: 2016-03-09 | Zmodyfikowany: 2018-07-23 10:54

11. Strona główna

Witamy na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Pomoc weteranom działań poza granicami Polski Informacja - Rzecznik Praw Pacjenta

Utworzony: 2008-04-18 | Zmodyfikowany: 2018-06-29 07:37

12.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzony: 2018-06-27 | Zmodyfikowany: 2018-06-27 14:16

13.

Informacja z otwarcia ofert

Utworzony: 2018-06-21 | Zmodyfikowany: 2018-06-21 13:25

14.

Odpowiedź na przesłane zapytania 2

Utworzony: 2018-06-19 | Zmodyfikowany: 2018-06-19 09:57

15.

Odpowiedź na przesłane zapytania 1

Utworzony: 2018-06-18 | Zmodyfikowany: 2018-06-18 11:36

16.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Utworzony: 2018-06-12 | Zmodyfikowany: 2018-06-12 13:42

17.

Ogłoszenie

Utworzony: 2018-06-12 | Zmodyfikowany: 2018-06-12 13:36

18. Ustawy

Podstawa prawna

SPZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu działa na podstawie przepisów i aktów prawnych dotyczących publicznej służby zdrowia, a w szczególności na podstawie : 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 z późniejszymi zmianami); 2. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330. z póz, zm.); 3. Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 200...

Utworzony: 2008-06-04 | Zmodyfikowany: 2018-05-30 14:08

19. Stanowienie aktów publicznoprawnych

Stanowienie aktów publicznoprawnych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podejmuje decyzje w sprawie zatwierdzenia statutu szpitala, zmian do statutu na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2011r.,poz.654). Rada Społeczna jako organ inicjujący i opiniodawczy podmiotu, który szpital utworzył, oraz organ doradczy Dyrektora przedstawia wnioski i opinie w sprawach dotyczących działalności Szpitala w formie uchwał. Dyrektor podejmuje i zatwierdza systemy aktów prawa wewnętrznego:...

Utworzony: 2014-07-21 | Zmodyfikowany: 2018-05-30 14:01

20. Oddział Rehabilitacji Neurologicznej - usługa płatna

Zasady przyjęcia

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Usługa płatna ZASADY PRZYJĘĆ PACJENTÓW do SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu POBYT KOMERCYJNY REHABILITACYJNY

Utworzony: 2013-09-10 | Zmodyfikowany: 2018-05-30 13:47