główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Statut

Zarządzenie NR 54 Ministra SWiA

Utworzony: 2018-01-23 | Zmodyfikowany: 2018-01-23 13:27

2. Strona główna

Witamy na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Pomoc weteranom działań poza granicami Polski Informacja - Rzecznik Praw Pacjenta

Utworzony: 2008-04-18 | Zmodyfikowany: 2018-01-11 15:36

3. Redakcja biuletynu

Redakcja biuletynu

Krzysztof Jach SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu E-mail: szpitalkansk@pro.onet.pl Tel. 94-36-71-222, 94-36-71-233 fax 94-37-21-453

Utworzony: 2008-04-18 | Zmodyfikowany: 2018-01-05 12:04

4. Dostęp do informacji nieudostępnianej w BIP

Dostęp do informacji nieudostępnionych w BIP

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. Udzielanie informacji publicznej na wniosek. Miejsce złożenia dokumentów: Sekretariat Szpitala, bud. administracyjny p. 2, w dniu robocze w godz. 8:00 do 14:00: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA 78-520 Złocieniec, ul. Kańsko 1 Opłaty: Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli S...

Utworzony: 2014-07-21 | Zmodyfikowany: 2018-01-05 12:03

5.

Regulamin i Schemat Organizacyjny - wycofany 2014-11-20

Utworzony: 2014-11-20 | Zmodyfikowany: 2018-01-05 11:57

6. Regulamin i Schemat oganizacyjny

Schemat Organizacyjny

Utworzony: 2015-04-24 | Zmodyfikowany: 2018-01-05 11:56

7. Regulamin i Schemat oganizacyjny

Regulamin Organizacyjny z załącznikami

Utworzony: 2015-06-17 | Zmodyfikowany: 2018-01-05 11:56

8. Ustawy

Podstawa prawna

SPZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu działa na podstawie przepisów i aktów prawnych dotyczących publicznej służby zdrowia, a w szczególności na podstawie : 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 z późniejszymi zmianami); 2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki ...

Utworzony: 2008-06-04 | Zmodyfikowany: 2018-01-05 11:55

9. Status prawny

Status prawny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalis...

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Złocieńcu przy ulicy Kańsko 1 jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Szpital posiadaj osobowość prawną. Obszar działania - obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Zakład Opieki Zdrowotnej został wpisany do : Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzącego przez Wojewodę Zachodniopomorkiego - Księga Rejestrowa Nr 000000018837 Krajowe...

Utworzony: 2008-06-04 | Zmodyfikowany: 2018-01-05 11:54

10. Stanowienie aktów publicznoprawnych

Stanowienie aktów publicznoprawnych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podejmuje decyzje w sprawie zatwierdzenia statutu szpitala, zmian do statutu, określenia zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego oraz innych zadań wynikających z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznyc...

Utworzony: 2014-07-21 | Zmodyfikowany: 2018-01-05 11:53

11. Poradnia Rehabilitacyjna

Poradnia Rehabilitacyjna

Poradnia Rehabilitacyjna dr n. med. Zenon Szust specjalista rehabilitacji medycznej lek. med. Marcin Szustak - specjalista rehabilitacji medycznej lek. med. Jerzy Hojdys - specjalista rehabilitacji medycznej lek. med. Katarzyna Nieczkowska - specjalista rehabilitacji medycznej Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Rejestracja czynna codziennie w dni powszednie w godzinach 12.00 - 14.00 tel.: 94-36-71-222; 94-36-71-233 w. 101

Utworzony: 2008-05-06 | Zmodyfikowany: 2018-01-05 11:51

12. Dział Usprawniania Leczniczego

Dział Usprawniania Leczniczego

Dział Usprawniania Leczniczego Andrzej Szudejko - kierownik Rejestracja codziennie w dni powszednie w godzinach 8.00 - 13.00 tel.: 94-36-71-222; 94-36-71-233 w. 115, 119, 120, 121, 124 Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Jedynie w przypadku wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej narządu ruchu, skierowanie na zabiegi wystawia, w ramach umowy z NFZ, lekarz specjalista (rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji medycznej...

Utworzony: 2009-05-22 | Zmodyfikowany: 2018-01-05 11:51

13. Oddział Rehabilitacji Neurologicznej - usługa płatna

Zasady przyjęcia

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Usługa płatna ZASADY PRZYJĘĆ PACJENTÓW do SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Złocieńcu POBYT KOMERCYJNY REHABILITACYJNY

Utworzony: 2013-09-10 | Zmodyfikowany: 2018-01-05 11:49

14. Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych ul. Kańsko 1 78-520 ZŁOCIENIEC tel 94-36-71-222; 94-36-71-233 Oddział LZN - 500-14-40-02 Dyżurka pielęgniarek - tel. wew. 117, Gabinet lekarza - tel. wew. 116. Oddziałem kieruje - lek. med. Ewa Giza specjalist psychiatrii, choroby wewnętrzne Zadaniem oddziału jest kompleksowa terapia pacjentów z wybranymi problemami emocjonalnymi. Przyjmujemy pacjentów z całego kraju ...

Utworzony: 2008-05-06 | Zmodyfikowany: 2018-01-05 11:48

15. Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej ul. Kańsko 1 78-520 ZŁOCIENIEC 94-36-71-222; 94-36-71-233 Lekarze - tel. wew. 114, Dyżurka pielęgniarek - tel. wew. 108, Pracownia badań czynnościowych -tel. wew. 109, Rejestracja - tel. wew. 101, Oddziałem kieruje - lek. med. WAHAB AL KWAIK specjalista chorób wewnętrznych. Rehabilitacja kardiologiczna prowadzona jest w ramach wyodrębnionych grup świadczeń dla pacjent...

Utworzony: 2008-05-06 | Zmodyfikowany: 2018-01-05 11:47

16. Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej ul. Kańsko 1 78-520 ZŁOCIENIEC 94-36-71-222; 94-36-71-233 Lekarze - tel. wew. 111, Dyżurka pielęgniarek - tel. wew. 103, Rejestracja - tel. wew. 101 Oddziałem kieruje - lek. med. Jerzy Hojdys specjalista rehabilitacji medycznej Świadczenia przeznaczone dla świadczeniobiorców, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabi...

Utworzony: 2008-05-06 | Zmodyfikowany: 2018-01-05 11:46

17. Izba Przyjęć

Izba Przyjęć

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu Izba Przyjęć ul. Kańsko 1 78-520 ZŁOCIENIEC tel.: 94-36-71-222; 94-36-71-233 wew. 102

Utworzony: 2008-05-06 | Zmodyfikowany: 2018-01-05 11:46

18. Rejestracja

Rejestracja

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu Rejestracja ul. Kańsko 1 78-520 ZŁOCIENIEC 94-36-71-222; 94-36-71-233 tel. wew. 101 fax: 94-37-21-453

Utworzony: 2009-03-13 | Zmodyfikowany: 2018-01-05 11:35

19. Pełnomocnik Praw Pacjenta

Pełnomocnik Praw Pacjenta

Pełnomocnik Praw Pacjenta Małgorzata Faltynowska tel. 94-36-71-222 w. 112 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA 78-520 Złocieńcu ul. Kańsk 1

Utworzony: 2016-07-25 | Zmodyfikowany: 2018-01-05 11:35

20. Działy

Działu, telefony

Nr telefonu do Szpitala: 94-36-71-222; 94-36-71-233 Sekretariat - tel. wew. 127; fax: 94-37-21-453 Księgowość - tel. wew. 132 Płace - tel. wew. 129 Administracja - tel. wew. 128

Utworzony: 2009-03-13 | Zmodyfikowany: 2018-01-05 11:34