główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Zaproszenia do udzielenia informacji na dostawę pojazdu dostawczo-osobowego (wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro)

Zaproszenia do udzielenia informacji

1. Celem Zaproszenia do udzielenia informację jest uzyskanie informacji w zakresie niezbędnym do precyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia, dokumentacji przetargowej oraz warunków umowy w postępowaniu na dostawę pojazdu dostawczo-osobowego, w tym uzyskanie przez Zamawiającego informacji umożliwiających w szczególności wybranie najkorzystniejszej technicznie, organizacyjnie i ekonomicznie rozwiązania w zakresie pojazdu oraz serwisu i warunków gwarancji. 2. Zamawiający będzie oczekiwał uzyskanie...

Utworzony: 2020-06-26 | Zmodyfikowany: 2020-06-27 11:46

2. Konkurs na stanowisko Gł. Księgowego Samodzielnego Publicznego ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu

Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu ogłasza konkurs na stanowisko Głównego Księgowego... Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://www.szpitalkansk.pl/aktualnosci/konkurs-na-stanowisko-glownego-ksiegowego/ (kliknij!!!)

Utworzony: 2020-06-22 | Zmodyfikowany: 2020-06-22 14:12

3.

Dostawa środków ochrony osobistej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę środków ochrony osobistej (wykaz w załączeniu) Oferty można składać do 20.03.2020 do godz. 13:00 drogą elektroniczną na adres szpitalkansk@pro.onet.pl

Utworzony: 2020-03-13 | Zmodyfikowany: 2020-03-13 13:08

4.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzony: 2020-03-03 | Zmodyfikowany: 2020-03-03 16:27

5. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok

Utworzony: 2020-02-21 | Zmodyfikowany: 2020-02-21 13:13

6.

Zawiadomienie z otwarcia ofert

Utworzony: 2020-02-19 | Zmodyfikowany: 2020-02-19 16:05

7.

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia

Utworzony: 2020-02-17 | Zmodyfikowany: 2020-02-17 09:53

8.

Odpowiedź na zadane pytania

Utworzony: 2020-02-12 | Zmodyfikowany: 2020-02-12 13:40

9.

Szczegółowy Opis Warunków Udzielenia Zamówienia

Utworzony: 2020-02-06 | Zmodyfikowany: 2020-02-06 14:22

10.

Ogłoszenie

Zamówienie zostało opublikowane na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Utworzony: 2020-02-06 | Zmodyfikowany: 2020-02-06 13:54

11. Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu Poradnia Zdrowia Psychicznego w Drawsku Pomorskim przy ul. Obrońców Westerplatte 11 (przy “czołgach”). Poradnia jest czynna w: poniedziałki w godz. 08:00 – 16:00, wtorki w godz. 10:00 – 20:00, środy w godz. 08:00 – 20:00, czwartki w godz. 10:00 – 20:00. piątki w godz. 10:00 – 18:00. Porad udzielają doświadczeni lekarze specjaliści psychiatrzy oraz psycholodzy. Us...

Utworzony: 2020-01-13 | Zmodyfikowany: 2020-02-04 13:21

12.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Utworzony: 2020-01-14 | Zmodyfikowany: 2020-01-14 15:15

13.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Utworzony: 2020-01-14 | Zmodyfikowany: 2020-01-14 15:13

14. Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej ul. Kańsko 1 78-520 ZŁOCIENIEC 94-36-71-222; 94-36-71-233 Lekarze - tel. wew. 114, Dyżurka pielęgniarek - tel. wew. 108, Pracownia badań czynnościowych -tel. wew. 109, Rejestracja - tel. wew. 101, Oddziałem kieruje - lek. med. WAHAB AL KWAIK specjalista chorób wewnętrznych. Rehabilitacja kardiologiczna prowadzona jest w ramach wyodrębnionych grup świadczeń dla pacjen...

Utworzony: 2008-05-06 | Zmodyfikowany: 2020-01-13 20:53

15. Dział Usprawniania Leczniczego

Dział Usprawniania Leczniczego

Dział Usprawniania Leczniczego Aleksandra Żych - kierownik - tel. wew. 133 Rejestracja codziennie w dni powszednie w godzinach 8.00 - 13.00 tel.: 94-36-71-222; 94-36-71-233 w. 115, 119, 120, 121, 124 Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Jedynie w przypadku wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej narządu ruchu, skierowanie na zabiegi wystawia, w ramach umowy z NFZ, lekarz specjalista (rehabilitacji ogólnej, rehabil...

Utworzony: 2009-05-22 | Zmodyfikowany: 2020-01-13 20:51

16. Rehabilitacja Ogólnoustrojowa w Oddziale Dziennym

Rehabilitacja Ogólnoustrojowa w Oddziale Dziennym

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w Oddziale Dziennym ul. Kańsko 1 78-520 ZŁOCIENIEC 94-36-71-222; 94-36-71-233 Lekarze - tel. wew. 111, Dyżurka pielęgniarek - tel. wew. 103, Rejestracja - tel. wew. 101 Rehabilitacja Ogólnoustrojowa w Oddziale Dziennym jest czynny przez 5 dni w tygodniu: Poniedziałek 08:00 - 18:00 Wtorek 11:00 - 21:00 Środa 11:00 - 21:00 Czwartek 08:00 - 18:00 Piątek 08:00 - 18:00 Plan post...

Utworzony: 2019-10-01 | Zmodyfikowany: 2020-01-13 20:51

17. Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych ul. Kańsko 1 78-520 ZŁOCIENIEC tel 94-36-71-222; 94-36-71-233 Oddział LZN - 500-14-40-02 Dyżurka pielęgniarek - tel. wew. 117, Gabinet lekarza - tel. wew. 116. Oddziałem kieruje - lek. med. Andrzej Waniewski specjalista psychiatrii, psycholog, specjalista seksuologii, psychoterapeuta Zadaniem oddziału jest kompleksowa terapia pacjentów z wybranymi problemami emocjona...

Utworzony: 2008-05-06 | Zmodyfikowany: 2020-01-13 20:50

18. Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej ul. Kańsko 1 78-520 ZŁOCIENIEC 94-36-71-222; 94-36-71-233 Lekarze - tel. wew. 111, Dyżurka pielęgniarek - tel. wew. 103, Rejestracja - tel. wew. 101 Oddziałem kieruje - lek. med. Katarzyna Nieczkowska specjalista rehabilitacji medycznej Świadczenia przeznaczone dla świadczeniobiorców, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadc...

Utworzony: 2008-05-06 | Zmodyfikowany: 2020-01-13 20:48

19. Izba Przyjęć

Izba Przyjęć

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu Izba Przyjęć ul. Kańsko 1 78-520 ZŁOCIENIEC tel.: 94-36-71-222; 94-36-71-233 wew. 102

Utworzony: 2008-05-06 | Zmodyfikowany: 2020-01-13 20:47

20. Rejestracja

Rejestracja

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu Rejestracja ul. Kańsko 1 78-520 ZŁOCIENIEC 94-36-71-222; 94-36-71-233 tel. wew. 101 fax: 94-37-21-453

Utworzony: 2009-03-13 | Zmodyfikowany: 2020-01-13 20:46