główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Złocieńcu

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

Ogłoszenie o konkursie Na podstawie art. 49 ust.1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U.2022.633) w związku z § 4 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tj. Dz.U.2021.430) Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych...

Utworzony: 2022-07-28 | Zmodyfikowany: 2022-07-28 15:01

2. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej 2021

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2021 rok

Utworzony: 2022-07-14 | Zmodyfikowany: 2022-07-14 20:33

3. Dostawa paliwa stałego, pellet drzewny

Dostawa paliwa stałego - pellet drzewny

Przekierowanie do strony postępowania (kliknij!!!)

Utworzony: 2022-06-24 | Zmodyfikowany: 2022-06-24 19:22

4. Rozbudowa budynku byłego magazynu z przeznaczeniem na pomieszczenia na pracownię terapii zajęciowej, II etap

Rozbudowa budynku byłego magazynu z przeznaczeniem na pomieszczenia na pracownię ter...

Przekierowanie do strony postępowania (kliknij!!!)

Utworzony: 2022-06-15 | Zmodyfikowany: 2022-06-15 18:03

5. Regulamin Organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu

Załączniki do Regulaminu Organizacyjnego

Utworzony: 2019-06-06 | Zmodyfikowany: 2022-06-04 14:28

6.

Zakup i sukcesywną dostawę artykułów papierniczych i biurowych

Przekierowanie do strony postępowania (kliknij!!!)

Utworzony: 2022-05-18 | Zmodyfikowany: 2022-05-18 13:29

7.

Rozbudowa budynku byłego magazynu z przeznaczeniem na pomieszczenia na pracownię ter...

Przekierowanie do strony postępowania (kliknij!!!)

Utworzony: 2022-05-18 | Zmodyfikowany: 2022-05-18 10:06

8.

Przebudowa łazienek dla pacjentów w budynku Szpitala

Przekierowanie do strony postępowania (kliknij!!!)

Utworzony: 2022-04-27 | Zmodyfikowany: 2022-04-27 06:27

9. Plan postępowań

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (kliknij!!!)

Utworzony: 2022-01-10 | Zmodyfikowany: 2022-04-21 08:37

10. Dostosowanie dziedzinowych Systemów Informatycznych w SP ZOZ MSWiA w Złocieńcu do współpracy z Platformą e-Usług w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy.

Dostosowanie dziedzinowych Systemów Informatycznych w SP ZOZ MSWiA w Złocieńcu do ws...

Przekierowanie do strony postępowania (kliknij!!!)

Utworzony: 2022-03-29 | Zmodyfikowany: 2022-04-02 20:21

11.

Remont pomieszczeń w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

Przekierowanie do strony postępowania (kliknij!!!)

Utworzony: 2022-03-29 | Zmodyfikowany: 2022-03-29 15:40

12. Rada Społeczna

Rada Społeczna

RADA SPOŁECZNA Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu PRZEWODNICZĄCY - Czesław Hoc Poseł na Sejm RP CZŁONEK - insp. Norbert Gorzyński Komendant Powiatowy Policji w Drawsku Pomorskim CZŁONEK - st. bryg. Paweł Dymecki Komendant Powiatowy PSP w Drawsku Pomorskim CZŁONEK - kpt SG Tomasz Bechler Kierownik Służby Zdrowia Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie CZŁONEK - ppłk Patr...

Utworzony: 2008-05-05 | Zmodyfikowany: 2022-03-28 17:16

13. Status prawny

Status prawny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalis...

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Złocieńcu przy ulicy Kańsko 1 jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Szpital posiadaj osobowość prawną. Obszar działania - obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Zakład Opieki Zdrowotnej został wpisany do : Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzącego przez Wojewodę Zachodniopomorkiego - Księga Rejestrowa Nr 000000018837 Krajowe...

Utworzony: 2008-06-04 | Zmodyfikowany: 2022-02-18 10:09

14.

Dostawa, w formie leasingu operacyjnego, nowego samochodu osobowego

Przekierowanie do strony postępowania (kliknij!!!)

Utworzony: 2022-02-16 | Zmodyfikowany: 2022-02-16 06:42

15.

Rozeznanie rynku. Dostosowanie dziedzinowych Systemów Informatycznych w SP ZOZ MSWiA...

Przekierowanie do strony postępowania (kliknij!!!)

Utworzony: 2022-02-16 | Zmodyfikowany: 2022-02-16 06:38

16.

Rozeznanie rynku. Dostosowanie dziedzinowych Systemów Informatycznych w SP ZOZ MSWiA...

Przekierowanie do strony postępowania (kliknij!!!)

Utworzony: 2022-01-10 | Zmodyfikowany: 2022-02-16 06:36

17. Punkty Zgłoszeniowo - Koordynacyjne

Centrum Zdrowia Psychicznego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu Centrum Zdrowia Psychicznego ul. Obrońców Westerplatte 11 78-500 Drawsko Pomorskie Więcej informacji (kliknij) -->

Utworzony: 2022-02-02 | Zmodyfikowany: 2022-02-02 19:01

18.

Modernizacja pomieszczeń serwerowni Szpitala w ramach projektu pn. Projekt e-Zdrowie...

Przekierowanie do strony postępowania (kliknij!!!)

Utworzony: 2021-11-29 | Zmodyfikowany: 2021-11-29 13:56

19. Struktura

Struktura Organizacyjna

Struktura organizacyjna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu W skład Szpitala wchodzą następujące przedsiębiorstwa: Szpital „Kańsk” – Lecznictwo szpitalne stacjonarne Szpital „Kańsk” – Poradnie Struktura 1. Komórki administracyjno – usługowe: - Dyrektor, - Z-ca Dyrektora ds. medycznych, - Dział Kadr i Kancelarii, - Dział Księgowości, - Dział Administracyjno-Gospodarczy, - Dział Żywienia. 2. ...

Utworzony: 2014-07-21 | Zmodyfikowany: 2021-10-24 11:17

20. Władze Szpitala

Kierownictwo Szpitala

DYREKTOR - Ewa Giza Z-ca dyrektora ds. medycznych - Marcin Szustak Główny Księgowy - Jolanta Iwin-Garzyńska Kierownik Działu adm.-gosp. - Krzysztof Jach e-mail: szpitalkansk@pro.onet.pl

Utworzony: 2008-05-06 | Zmodyfikowany: 2021-10-24 10:47