główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego - termin składania ofert 5.11.2018r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Utworzony: 2018-11-13 | Zmodyfikowany: 2018-11-13 11:09

2. Dostawa sprzętu medycznego - termin składania ofert 6.11.2018r

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Utworzony: 2018-11-08 | Zmodyfikowany: 2018-11-08 12:15

3. Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego - termin składania ofert 5.11.2018r.

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Utworzony: 2018-11-06 | Zmodyfikowany: 2018-11-06 11:36

4. Dostawa sprzętu medycznego - termin składania ofert 6.11.2018r

Informacja z otwarcia ofert

Utworzony: 2018-11-06 | Zmodyfikowany: 2018-11-06 10:28

5. Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego - termin składania ofert 5.11.2018r.

Informacja z otwarcia ofert

Utworzony: 2018-11-05 | Zmodyfikowany: 2018-11-05 10:30

6. Dostawa sprzętu medycznego - termin składania ofert 6.11.2018r

Poprawa omyłki pisarskiej w Załączniku od 2a do 2h SIWZ

W związku z błędem pisarski w załącznikach od 2a do 2h w pkt 1 w komórce PARAMETRY OFEROWANE wyrażenie: "Okres gwarancji (minimum 48 miesiące)" zamienia się na: "Okres gwarancji (minimum 24 miesiące)"

Utworzony: 2018-11-02 | Zmodyfikowany: 2018-11-02 14:28

7. Dostawa sprzętu medycznego - termin składania ofert 6.11.2018r

Odpowiedź na pytanie 8

Utworzony: 2018-11-02 | Zmodyfikowany: 2018-11-02 09:47

8. Władze Szpitala

Kierownictwo Szpitala

DYREKTOR - Z-ca dyrektora ds. medycznych - Marcin Szustak Główny Księgowy - Wiesława Szelong Kierownik Działu adm.-gosp. - Krzysztof Jach e-mail: szpitalkansk@pro.onet.pl

Utworzony: 2008-05-06 | Zmodyfikowany: 2018-10-31 15:59

9. Dostawa sprzętu medycznego - termin składania ofert 6.11.2018r

Odpowiedź na pytanie 7

Utworzony: 2018-10-31 | Zmodyfikowany: 2018-10-31 07:27

10. Dostawa sprzętu medycznego - termin składania ofert 6.11.2018r

Odpowiedź na pytanie 6

Utworzony: 2018-10-30 | Zmodyfikowany: 2018-10-30 14:08

11. Dostawa sprzętu medycznego - termin składania ofert 6.11.2018r

Odpowiedź na pytania 1-5

Utworzony: 2018-10-30 | Zmodyfikowany: 2018-10-30 14:07

12. Dostawa sprzętu medycznego - termin składania ofert 6.11.2018r

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Utworzony: 2018-10-24 | Zmodyfikowany: 2018-10-29 16:14

13. Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego - termin składania ofert 5.11.2018r.

Zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmieniono datę realizacji umowy: było 17 grudnia 2018r, jest 14 grudnia 2018r.

Utworzony: 2018-10-29 | Zmodyfikowany: 2018-10-29 16:06

14. Dostawa sprzętu medycznego - termin składania ofert 6.11.2018r

Zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmieniono datę realizacji umowy: było 17 grudnia 2018r, jest 14 grudnia 2018r.

Utworzony: 2018-10-29 | Zmodyfikowany: 2018-10-29 15:37

15. Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego - termin składania ofert 5.11.2018r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Utworzony: 2018-10-29 | Zmodyfikowany: 2018-10-29 13:32

16. Dostawa sprzętu medycznego - termin składania ofert 6.11.2018r

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Utworzony: 2018-10-29 | Zmodyfikowany: 2018-10-29 13:27

17.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzony: 2018-10-24 | Zmodyfikowany: 2018-10-25 11:43

18. Dostawa sprzętu medycznego - termin składania ofert 6.11.2018r

Ogłoszenie

Utworzony: 2018-10-24 | Zmodyfikowany: 2018-10-25 11:29

19. Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego - termin składania ofert 5.11.2018r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Utworzony: 2018-10-24 | Zmodyfikowany: 2018-10-25 10:23

20. Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego - termin składania ofert 5.11.2018r.

Ogłoszenie

Utworzony: 2018-10-24 | Zmodyfikowany: 2018-10-24 19:37