główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Plan zamówień publicznych na rok 2019

Plan zamówień publicznych na 2019 rok

Utworzony: 2019-01-02 | Zmodyfikowany: 2019-01-02 13:02

3. Konkurs na stanowisko Przełożonej pielęgniarek w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Złocieńcu

Konkurs na stanowisko Przełożonej pielęgniarek w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MS...

Utworzony: 2018-12-03 | Zmodyfikowany: 2018-12-06 13:58

4.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Utworzony: 2018-11-13 | Zmodyfikowany: 2018-11-13 11:09

5.

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Utworzony: 2018-11-08 | Zmodyfikowany: 2018-11-08 12:15

6.

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Utworzony: 2018-11-06 | Zmodyfikowany: 2018-11-06 11:36

7.

Informacja z otwarcia ofert

Utworzony: 2018-11-06 | Zmodyfikowany: 2018-11-06 10:28

8.

Informacja z otwarcia ofert

Utworzony: 2018-11-05 | Zmodyfikowany: 2018-11-05 10:30

9.

Poprawa omyłki pisarskiej w Załączniku od 2a do 2h SIWZ

W związku z błędem pisarski w załącznikach od 2a do 2h w pkt 1 w komórce PARAMETRY OFEROWANE wyrażenie: "Okres gwarancji (minimum 48 miesiące)" zamienia się na: "Okres gwarancji (minimum 24 miesiące)"

Utworzony: 2018-11-02 | Zmodyfikowany: 2018-11-02 14:28

10.

Odpowiedź na pytanie 8

Utworzony: 2018-11-02 | Zmodyfikowany: 2018-11-02 09:47

11. Władze Szpitala

Kierownictwo Szpitala

DYREKTOR - Z-ca dyrektora ds. medycznych - Marcin Szustak Główny Księgowy - Wiesława Szelong Kierownik Działu adm.-gosp. - Krzysztof Jach e-mail: szpitalkansk@pro.onet.pl

Utworzony: 2008-05-06 | Zmodyfikowany: 2018-10-31 15:59

12.

Odpowiedź na pytanie 7

Utworzony: 2018-10-31 | Zmodyfikowany: 2018-10-31 07:27

13.

Odpowiedź na pytanie 6

Utworzony: 2018-10-30 | Zmodyfikowany: 2018-10-30 14:08

14.

Odpowiedź na pytania 1-5

Utworzony: 2018-10-30 | Zmodyfikowany: 2018-10-30 14:07

15.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Utworzony: 2018-10-24 | Zmodyfikowany: 2018-10-29 16:14

16.

Zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmieniono datę realizacji umowy: było 17 grudnia 2018r, jest 14 grudnia 2018r.

Utworzony: 2018-10-29 | Zmodyfikowany: 2018-10-29 16:06

17.

Zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmieniono datę realizacji umowy: było 17 grudnia 2018r, jest 14 grudnia 2018r.

Utworzony: 2018-10-29 | Zmodyfikowany: 2018-10-29 15:37

18.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Utworzony: 2018-10-29 | Zmodyfikowany: 2018-10-29 13:32

19.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Utworzony: 2018-10-29 | Zmodyfikowany: 2018-10-29 13:27

20.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzony: 2018-10-24 | Zmodyfikowany: 2018-10-25 11:43