główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Oddział Rehabilitacji Neurologicznej - usługa płatna

Zasady przyjęcia

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Usługa płatna ZASADY PRZYJĘĆ PACJENTÓW do SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu POBYT KOMERCYJNY REHABILITACYJNY

Utworzony: 2013-09-10 | Zmodyfikowany: 2018-04-09 13:51

2. Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej ul. Kańsko 1 78-520 ZŁOCIENIEC 94-36-71-222; 94-36-71-233 Lekarze - tel. wew. 111, Dyżurka pielęgniarek - tel. wew. 103, Rejestracja - tel. wew. 101 Oddziałem kieruje - lek. med. Katarzyna Nieczkowska specjalista rehabilitacji medycznej Świadczenia przeznaczone dla świadczeniobiorców, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadcz...

Utworzony: 2008-05-06 | Zmodyfikowany: 2018-04-09 13:49

3. Rada Społeczna

Rada Społeczna

RADA SPOŁECZNA Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu PRZEWODNICZĄCY - Stefan Strzałkowski Poseł na Sejm RP CZŁONEK - mł. insp. Norbert Gorzyński Komendant Powiatowy Policji w Drawsku Pomorskim CZŁONEK - bryg. mgr inż. Jacek Jagodzki Naczelnik Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Bornem Sulinowie CZŁONEK - por. SG Tomasz Bechler Kierownik Służby Zdrowia Centralnego Ośrod...

Utworzony: 2008-05-05 | Zmodyfikowany: 2018-04-07 15:40

4. Strona główna

Witamy na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Pomoc weteranom działań poza granicami Polski Informacja - Rzecznik Praw Pacjenta

Utworzony: 2008-04-18 | Zmodyfikowany: 2018-04-07 14:57

5. Klauzule informacyjne - zamówienia publiczne

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla Oferentów składających oferty o zamówienie publiczne Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż: Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA z 78?520 Złocieniec, ul. Kańsko 1 Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przedstawienia oferty o zamówienie publiczne, prawidłowej realizacji umowy, itp. Posiadają Państwo prawo dostęp...

Utworzony: 2018-03-21 | Zmodyfikowany: 2018-03-21 13:12

6. Klauzule informacyjne - bhp

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA z 78?520 Złocieniec, ul. Kańsko 1 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia okoliczności i przyczyny powstania wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treśc...

Utworzony: 2018-03-21 | Zmodyfikowany: 2018-03-21 13:11

7. Klauzule informacyjne - kontrahenci

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla klientów/kontrahentów Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż: Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA z 78?520 Złocieniec, ul. Kańsko 1 Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przedstawienia ofert, świadczenia usług, prawidłowej realizacji umowy, itp. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od oferentów, kontrahentó...

Utworzony: 2018-03-21 | Zmodyfikowany: 2018-03-21 13:11

8. Klauzule informacyjne dla pracowników

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla pracownika Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA z 78-520 Złocieniec, ul. Kańsko 1 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudniania i przyznawania świadczeń socjalnych Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, Obowiązek podania danyc...

Utworzony: 2018-03-21 | Zmodyfikowany: 2018-03-21 13:10

9. Klauzule informacyjne dla kandydatów do pracy

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla kandydata na pracownika Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA z 78-520 Złocieniec, ul. Kańsko 1 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, Obowiązek podania danych wynika z właściwych prz...

Utworzony: 2018-03-21 | Zmodyfikowany: 2018-03-21 13:10

10. Klauzule informacyjne - militaryzacja

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla osób wyznaczonych do służby w jesdnostce zmilitaryzowanej Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż: Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA, 78?520 Złocieniec, ul. Kańsko 1 Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych związanych z realizacją zadań związanych z militaryzacją jednostek organizacyjnych prze...

Utworzony: 2018-03-21 | Zmodyfikowany: 2018-03-21 13:10

11. Klauzule informacyjne dla pacjentów

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla pacjentów Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż: Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA, 78-520 Złocieniec, ul. Kańsko 1 Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych Szpitala tzn świadczenia usług medycznych a szczególnie udzielania i zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Posia...

Utworzony: 2018-03-21 | Zmodyfikowany: 2018-03-21 13:09

12. Status prawny

Status prawny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalis...

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Złocieńcu przy ulicy Kańsko 1 jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Szpital posiadaj osobowość prawną. Obszar działania - obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Zakład Opieki Zdrowotnej został wpisany do : Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzącego przez Wojewodę Zachodniopomorkiego - Księga Rejestrowa Nr 000000018837 Krajowe...

Utworzony: 2008-06-04 | Zmodyfikowany: 2018-02-27 13:54

13. Statut

Zarządzenie NR 54 Ministra SWiA

Utworzony: 2018-01-23 | Zmodyfikowany: 2018-01-23 13:27

14. Redakcja biuletynu

Redakcja biuletynu

Krzysztof Jach SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu E-mail: szpitalkansk@pro.onet.pl Tel. 94-36-71-222, 94-36-71-233 fax 94-37-21-453

Utworzony: 2008-04-18 | Zmodyfikowany: 2018-01-05 12:04

15. Dostęp do informacji nieudostępnianej w BIP

Dostęp do informacji nieudostępnionych w BIP

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. Udzielanie informacji publicznej na wniosek. Miejsce złożenia dokumentów: Sekretariat Szpitala, bud. administracyjny p. 2, w dniu robocze w godz. 8:00 do 14:00: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA 78-520 Złocieniec, ul. Kańsko 1 Opłaty: Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli S...

Utworzony: 2014-07-21 | Zmodyfikowany: 2018-01-05 12:03

16.

Regulamin i Schemat Organizacyjny - wycofany 2014-11-20

Utworzony: 2014-11-20 | Zmodyfikowany: 2018-01-05 11:57

17. Regulamin i Schemat oganizacyjny

Schemat Organizacyjny

Utworzony: 2015-04-24 | Zmodyfikowany: 2018-01-05 11:56

18. Regulamin i Schemat oganizacyjny

Regulamin Organizacyjny z załącznikami

Utworzony: 2015-06-17 | Zmodyfikowany: 2018-01-05 11:56

19. Ustawy

Podstawa prawna

SPZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu działa na podstawie przepisów i aktów prawnych dotyczących publicznej służby zdrowia, a w szczególności na podstawie : 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 z późniejszymi zmianami); 2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki ...

Utworzony: 2008-06-04 | Zmodyfikowany: 2018-01-05 11:55

20. Stanowienie aktów publicznoprawnych

Stanowienie aktów publicznoprawnych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podejmuje decyzje w sprawie zatwierdzenia statutu szpitala, zmian do statutu, określenia zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego oraz innych zadań wynikających z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznyc...

Utworzony: 2014-07-21 | Zmodyfikowany: 2018-01-05 11:53