główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

2. Rada Społeczna

Rada Społeczna

RADA SPOŁECZNA Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Złocieńcu PRZEWODNICZĄCY - Jacek Kozłowski Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu CZŁONEK - por. Tomasz Bechler Kierownik Służby Zdrowia Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej z siedzibą w Koszalinie CZŁONEK - Podinspektor Jarosław Smolarek Komendant Powiatowy Policji w Drawsku Pomorskim CZŁONEK - ppłk Piotr Warenik Dyrektor Okręgowej Służby W...

Utworzony: 2008-05-05 | Zmodyfikowany: 2017-08-02 13:30

3. Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW w Złocieńcu Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej ul. Kańsko 1 78-520 ZŁOCIENIEC 94-36-71-222; 94-36-71-233 Lekarze - tel. wew. 114, Dyżurka pielęgniarek - tel. wew. 108, Pracownia badań czynnościowych -tel. wew. 109, Rejestracja - tel. wew. 101, Oddziałem kieruje - lek. med. WAHAB AL KWAIK specjalista chorób wewnętrznych. Rehabilitacja kardiologiczna prowadzona jest w ramach wyodrębnionych grup świadczeń dla pacjentów...

Utworzony: 2008-05-06 | Zmodyfikowany: 2017-08-02 13:23

4. Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW w Złocieńcu Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej ul. Kańsko 1 78-520 ZŁOCIENIEC 94-36-71-222; 94-36-71-233 Lekarze - tel. wew. 111, Dyżurka pielęgniarek - tel. wew. 103, Rejestracja - tel. wew. 101 Oddziałem kieruje - lek. med. Jerzy Hojdys specjalista rehabilitacji medycznej Świadczenia przeznaczone dla świadczeniobiorców, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabili...

Utworzony: 2008-05-06 | Zmodyfikowany: 2017-08-02 13:21

5. -Zamówienie na usługi prania pościeli i bielizny szpitalnej (zamówienia o wartości do 30.000 EURO) - termin składania ofert 02.08.2017 rok

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Utworzony: 2017-07-24 | Zmodyfikowany: 2017-07-24 12:41

7. Dostęp do informacji nieudostępnianej w BIP

Dostęp do informacji nieudostępnionych w BIP

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. Udzielanie informacji publicznej na wniosek. Miejsce złożenia dokumentów: Sekretariat Szpitala, bud. administracyjny p. 2, w dniu robocze w godz. 8:00 do 14:00: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW 78-520 Złocieniec, ul. Kańsko 1 Opłaty: Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli Szp...

Utworzony: 2014-07-21 | Zmodyfikowany: 2017-06-22 12:03

8. Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Kontakt z Dyrekcją Szpitala odbywa się pod numerem telefonu: 94 36 71 222 poprzez Sekretariat Szpitala czynny w godzinach 7.00 – 14.35 Sprawy załatwiane są pisemnie, telefonicznie lub osobiście w Sekretariacie, w kolejności ich wpływu, w terminach wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz innych ustaw. Dyrektor Szpitala przyjmuje: interesantów, w tym w sprawach skarg i wniosków we środy w godz. 10.00 - 12.00 po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania z Sekre...

Utworzony: 2014-07-21 | Zmodyfikowany: 2017-06-22 12:02

9. Pielęgniarka

Pielęgniarka

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW w Złocieńcu zatrudni pielęgniarki. Jesteś zainteresowany - Kliknij!!! Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem Szpitala w godz. 7:00 do 14:30 od poniedziałku do piątku. tekefon: 94-36-71-222 w. 127 email: szpitalkansk@pro.onet.pl

Utworzony: 2016-03-09 | Zmodyfikowany: 2017-06-22 11:57

10. Fizjoterapeuta

Fizjoterapeuta

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW w Złocieńcu zatrudni fizjoterapeutę. Jesteś zainteresowany - Kliknij!!! Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem Szpitala w godz. 7:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku. tekefon: 94-36-71-222 w. 127 email: szpitalkansk@pro.onet.pl

Utworzony: 2017-01-27 | Zmodyfikowany: 2017-06-22 11:57

11. Zasady kontaktów firm farmaceutycznych i ich przedstawicieli

Zasady kontaktów firm farmaceutycznych i ich przedstawicieli

ZASADY KONTAKTÓW FIRM FARMACEUTYCZNYCH I ICH PRZEDSTAWICIELI Z OSOBAMI UPRAWNIONYMI DO WYSTAWIANIA RECEPT W SP ZOZ SZPITALU SPECJALISTYCZNYM MSW W ZŁOCIEŃCU 1. Firmy farmaceutyczne i ich przedstawiciele każdorazowo winny uzyskać zgodę Dyrektora SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Złocieńcu na odwiedzanie zatrudnionych w Szpitalu lekarzy uprawnionych do wystawiania recept. Wzór zgody Dyrektora stanowi załącznik do niniejszych Zasad. 2. W/w spotkania mają odbywać się poza godzinami pracy o...

Utworzony: 2016-01-14 | Zmodyfikowany: 2017-06-22 11:55

12. Władze Szpitala

Kierownictwo Szpitala

DYREKTOR - Joanna Gańko Z-ca dyrektora ds. medycznych - Marcin Szustak Główny Księgowy - Wiesława Szelong Kierownik Działu adm.-gosp. - Krzysztof Jach e-mail: szpitalkansk@pro.onet.pl

Utworzony: 2008-05-06 | Zmodyfikowany: 2017-06-22 11:52

13. Status prawny

Status prawny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalis...

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z siedzibą w Złocieńcu przy ulicy Kańsko 1 jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Szpital posiadaj osobowość prawną. Obszar działania - obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Zakład Opieki Zdrowotnej został wpisany do : Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzącego przez Wojewodę Zachodniopomorkiego - Księga Rejestrowa Nr 000000018837 Krajowego Rejestru Sądo...

Utworzony: 2008-06-04 | Zmodyfikowany: 2017-06-22 11:48

14. Stanowienie aktów publicznoprawnych

Stanowienie aktów publicznoprawnych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podejmuje decyzje w sprawie zatwierdzenia statutu szpitala, zmian do statutu, określenia zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego oraz innych zadań wynikających z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracj...

Utworzony: 2014-07-21 | Zmodyfikowany: 2017-06-22 11:30

15. Pomoc weteranom działań poza granicami Polski

Pomoc dla weteranów

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW w Złocieńcu zagadnieniami uprawnień z zakresu świadczeń zdrowotnych, przysługujących WETERANOM POSZKODOWANYM-FUNKCJONARIUSZOM oraz WETERANOM-FUNKCJONARIUSZOM zajmuje się: Małgorzata Faltynowska - tel. nr 94-36-71-222 w. 112 - adres email – szpitalkansk@pro.onet.pl Ustawa o weteranach działań poza granicami państwa ( Dz. U. z 2011r. Nr 205, poz. 1203) weszła w życie dnia 30 marca 2012r. Ustawa ta obejmuje ...

Utworzony: 2014-11-26 | Zmodyfikowany: 2017-06-22 08:58

16. Przedmiot działania

Opis działalności jednostki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW w Złocieńcu leczy pacjentów w czterech oddziałach w warunkach stacjonarnych: Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Rehabilitacji Kardiologicznej, Leczenia Zaburzeń Nerwicowych. Przyjmujemy również pacjentów w Poradni Rehabilitacyjnej i Kardiologicznej oraz wykonujemy zabiegi rehabilitacyjne w Dziale Usprawniania Leczniczego. Szpital przyjmuje pacjentów z terenu całej Polski. Zadaniem Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej j...

Utworzony: 2008-05-06 | Zmodyfikowany: 2017-06-22 08:55

17.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzony: 2017-06-07 | Zmodyfikowany: 2017-06-09 11:32

18.

Informacja o złożonych ofertach

Utworzony: 2017-06-01 | Zmodyfikowany: 2017-06-02 08:21

19.

Ogłoszenie

Utworzony: 2017-05-26 | Zmodyfikowany: 2017-05-26 12:16

20.

Odpowiedź na zadane pytanie 2

Utworzony: 2017-05-26 | Zmodyfikowany: 2017-05-26 08:43