główna zawartość
artykuł nr 1

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Kontakt z Dyrekcją Szpitala odbywa się pod numerem telefonu: 94 36 71 222  poprzez Sekretariat Szpitala czynny w godzinach 7.00 – 14.35

Sprawy załatwiane są pisemnie, telefonicznie lub osobiście w Sekretariacie, w kolejności ich wpływu, w terminach wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz innych ustaw.

 
Dyrektor Szpitala

przyjmuje:

interesantów, w tym w sprawach skarg i wniosków

we środy w godz. 10.00 - 12.00 po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania z Sekretariatem Szpitala

Sekretariat szpitala :

Budynek administracji pokój nr 2

tel. 94 36 71 222, 94 36 71 233,

fax 94 37 21 453,

adres e-mail: szpitalkansk@pro.onet.pl