główna zawartość
artykuł nr 1

Regulamin Organizacyjny z załącznikami

Załączniki:
REGULAMIN 422.735 KB
-zał. nr 1 241.078 KB
-zał. nr 2 274.295 KB
-zał. nr 3a 96.344 KB
-zał. nr 3b 79.388 KB
-zał. nr 3c 78.431 KB
-zał. nr 4 174.941 KB
artykuł nr 2

Schemat Organizacyjny

 zał nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego - Schemat Organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 5/2015 z dnia 2.04.2015r.

Zarządzenie 5/2015 Dyrektora SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Złocieńcu z dnia 2 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSW w Złocieńcu