główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie NR 54 Ministra SWiA

ZARZĄDZENIE NR 54 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu

artykuł nr 2

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych nr 12/2013

ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 8 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu (...)

artykuł nr 3

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych nr 31/2012

ZARZĄDZENIE NR 31 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu (...)

artykuł nr 4

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr...

ZARZĄDZENIE NR 42 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 10 lisopada 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu (...)

artykuł nr 5

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr...

ZARZĄDZENIE NR 21 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 10 maja 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu (...)

artykuł nr 6

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr...

ZARZĄDZENIE NR 18 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 5 sierpnia 2003 r. w sprawie nadania statutu (...)

artykuł nr 7

Statut tekst jednolity (aktualizacja 2010 rok)

Załącznik do zarządzenia STATUT (tekst jednolity) samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu