główna zawartość
artykuł nr 1

Status prawny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Złocieńcu przy ulicy Kańsko 1 jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.
Szpital posiadaj osobowość prawną.
Obszar działania - obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakład Opieki Zdrowotnej został wpisany do :

  1. Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzącego przez Wojewodę Zachodniopomorkiego - Księga Rejestrowa Nr 000000018837
  2. Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000027543 dnia 19 lipca 2001 r. w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 

Załączniki:
Księga Rejestrowa 000000018837/W 155.803 KB
KRS_0000027543 11.800 KB