główna zawartość
artykuł nr 1

Izba Przyjęć

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Specjalistyczny MSW
w Złocieńcu


Izba Przyjęć


ul. Kańsko 1
78-520 ZŁOCIENIEC

tel.: 94-36-71-222; 94-36-71-233 wew. 102