główna zawartość
artykuł nr 1

Pełnomocnik Praw Pacjenta

Pełnomocnik Praw Pacjenta

Małgorzata Faltynowska

tel. 94-36-71-222 w. 112

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Specjalistyczny MSWiA

78-520 Złocieńcu

ul. Kańsk 1