główna zawartość
artykuł nr 1

Działu, telefony

Nr telefonu do Szpitala: 94-36-71-222; 94-36-71-233

Sekretariat - tel. wew. 127; fax: 94-37-21-453

Księgowość - tel. wew. 132

Płace - tel. wew. 129

Administracja - tel. wew. 128