główna zawartość
artykuł nr 1

Rada Społeczna

RADA SPOŁECZNA

Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Szpitala Specjalistycznego
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Złocieńcu

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY -

 

 

Czesław Hoc

Poseł na Sejm RP

CZŁONEK -

insp. Norbert Gorzyński
Komendant Powiatowy Policji w Drawsku Pomorskim

CZŁONEK -

st. bryg. Paweł Dymecki
Komendant Powiatowy PSP w Drawsku Pomorskim

CZŁONEK -

kpt SG Tomasz Bechler
Kierownik Służby Zdrowia Centralnego Ośrodka Szkolenia
Straży Granicznej w Koszalinie

CZŁONEK -

ppłk Patrycjusz Uchroński
Dyrektor Zakładu Karnego w Wierzchowie

CZŁONEK -

dr Andrzej Żdżalik
Przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej

CZŁONEK -

Grażyna Kuszmar
Przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

CZŁONEK -Krzysztof Zgoda
Przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji