główna zawartość
artykuł nr 1

Rada Społeczna

RADA SPOŁECZNA

Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Szpitala Specjalistycznego
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Złocieńcu

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY -

 

 

 

 

CZŁONEK -

mł. insp. Norbert Gorzyński
Komendant Powiatowy Policji w Drawsku Pomorskim

CZŁONEK -

bryg. mgr inż. Jacek Jagodzki
Naczelnik Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia
Państwowej Straży Pożarnej w Bornem Sulinowie

CZŁONEK -

kpt SG Tomasz Bechler
Kierownik Służby Zdrowia Centralnego Ośrodka Szkolenia
Straży Granicznej z siedzibą w Koszalinie

CZŁONEK -

bryg. płk Piotr Warenik
Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Szczecinie

CZŁONEK -

Urszula Gozdalska -Słowik
Przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej

CZŁONEK -

Bożena Wojcikiewicz
Przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych