główna zawartość
artykuł nr 1

Cel działania jednostki

Celem działania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu jest realizacja świadczeń zdrowotnych poprzez organizowanie i prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej, w szczególności w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej w formie opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej oraz badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w połączeniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia.

artykuł nr 2

Opis działalności jednostki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu leczy pacjentów w czterech oddziałach w warunkach stacjonarnych: Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Rehabilitacji Kardiologicznej, Leczenia Zaburzeń Nerwicowych.
Przyjmujemy również pacjentów w Poradni Rehabilitacyjnej oraz wykonujemy zabiegi rehabilitacyjne w Dziale Usprawniania Leczniczego.

Szpital przyjmuje pacjentów z terenu całej Polski.

Zadaniem Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej jest kompleksowa rehabilitacja osób z zaburzeniami neurologicznymi (chorzy z niedowładami, po udarach czaszkowo - mózgowych itp.), z dysfunkcji narządu ruchu oraz rehabilitacja pourazowa.

Zadaniem Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej jest rehabilitacja pacjentów, którzy przeszli choroby układu krążenia, po operacjach kardiochirurgicznych oraz inne schorzenia układu sercowo - naczyniowego.

Zadaniem Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych jest kompleksowa terapia pacjentów z wybranymi problemami emocjonalnymi. Przyjmujemy pacjentów z różnymi postaciami zaburzeń nerwicowych, na podstawie skierowania z Poradni Zdrowia Psychicznego. W ramach kontraktu z NFZ pacjenci mają zapewniony bezpłatny pobyt, wyżywienie i program psychoterapeutyczny. Leczenie polega na różnych formach psychoterapii, a leczenie farmakologiczne jest jedynie uzupełniające.

Dział Usprawnia Leczniczego, który jest dobrze wyposażony w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, prowadzi programy rehabilitacyjne wspomagane zabiegami z kinezyterapii, fizykoterapii, masaży oraz edukacją zdrowotną. Program realizowany jest przez doświadczony zespół terapeutów oraz logopedów i psychologa.

Nadzór nad chorymi sprawowany jest przez profesjonalny zespół medyczny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zarówno lekarski jak i pielęgniarski oraz terapeutyczny.