główna zawartość
artykuł nr 1

Struktura Organizacyjna

 Struktura organizacyjna

Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Szpitala Specjalistycznego MSWiA

w Złocieńcu

W skład Szpitala wchodzą następujące przedsiębiorstwa:

  • Szpital „Kańsk” – Lecznictwo szpitalne stacjonarne
  • Szpital „Kańsk” – Poradnie

Struktura

1. Komórki administracyjno – usługowe:

- Dyrektor,

- Z-ca Dyrektora ds. medycznych,

- Dział Kadr i Kancelarii,

- Dział Księgowości,

- Dział Administracyjno-Gospodarczy,

- Dział Żywienia.

2. Samodzielne stanowiska pracy:

- Z-ca Dyrektora d/s. Medycznych,

- Pełnomocnik d/s Pielęgniarstwa,

- Główny Księgowy,

- Pełnomocnik d/s Kadr, Kancelarii oraz ochrony informacji niejawnych,

- Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego,

- Kierownik Działu Żywienia,

- Radca prawny,

- Inspektor ds. bhp i p.poż.

 

3. Komórki medyczne:

a) Oddziały szpitalne

- Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej,

- Oddział Rehabilitacji Neurologicznej,

- Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej,

- Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych.

 

b) Dział Usprawniania Leczniczego;

- Pracownia Kinezyterapii,

- Pracownia Fizykoterapii,

- Pracownia Hydroterapii,

- Pracownia Krioterapii.

 

c) Pracownie:

- Pracownia badań psychologicznych,

- Pracownia psychoterapii.

 

d) Dział diagnostyczny:

- Pracownia EKG i badań czynnościowych,

- Pracownia USG i Holtera.

 

e) Dział Izby Przyjęć.

 

f) Poradnia Rehabilitacyjna.

 

g) Dział Farmacji.