główna zawartość
artykuł nr 1

Adres SPZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu

logotyp SPZOZ

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Specjalistyczny
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Z ł o c i e ń c u

 

NIP: 253-00-98-261 REGON: 330086948

nr KRS 0000027543 SR w Koszalinie IX Wydzieł KRS

 

ZŁOCIENIEC
ul. Kańsko 1
78-520 ZŁOCIENIEC
powiat DRAWSKI
województwo ZACHODNIOPOMORSKIE

tel. 94-36-71-222; 94-36-71-233
fax 94-37-21-453
e-mail: szpitalkansk@pro.onet.pl