główna zawartość
artykuł nr 1

Majątek i struktura

Informacja o majątku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu:

 1. Szpital:

  78-520 Złocieniec
  ul. Kańsko 1

  Księga wieczysta KO1D/00004093/3
  Działka nr 2, obręb 19 miasta Złocieniec
  Nieruchomość zabudowana - powierzchnia działki 2,6112 ha
  Własność - Skarb Państwa

   
 2. Przepompownia ścieków:

  78-520 Złocieniec
  ul. Kańsko 1

  Księga wieczysta KO1D/00017072/4
  Działka nr 381/2, obręb 19 miasta Złocieniec
  Nieruchomość zabudowana - powierzchnia działki 0,4110 ha
  Własność - Skarb Państwa