główna zawartość
artykuł nr 1

Kierownictwo Szpitala

DYREKTOR - Ewa Giza

Z-ca dyrektora ds. medycznych - Marcin Szustak

Główny Księgowy - Jolanta Iwin-Garzyńska

Kierownik Działu adm.-gosp. - Krzysztof Jach

 

e-mail: szpitalkansk@pro.onet.pl